Skočiť na obsah

Pojednávania

27.03.2023 - 02.04.2023

30.03.2023 - Štvrtok

Čas: 08:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti zmluvy o zriadení vecného bremena
Spisová značka: 7Cdo/96/2021
Účastníci: Cuubuus International Holding a,s. BA
c/a
DAVIDSSON s.r.o. Bratislava a spol.
Čas: 08:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody
Spisová značka: 7Cdo/222/2021
Účastníci: Mgr. Danuša Korczyńska, Hvířov, Česká republika
c/a
Slovenská republika, zast. Ministerstvom spravodlivosti SR, Bratislava
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 5 To 3/2022
Účastníci: Petr Ondrovič a spol.
§ 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák.
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 5 To 3/2022
Účastníci: Petr Ondrovič a spol.
§ 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák.
Čas: 09:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie

Poznámka: ZRUŠENÉ
Spisová značka: 5 To 7/2022
Účastníci: pplk. Ing. Bc. Marián Kučerka
§ 329 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona a iné
Čas: 10:55
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Spisová značka: 2 Cdo 328/2021
Účastníci: Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Bratislava
c/a
Dominik Lauko, Lužianky
Čas: 11:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom
TERMÍN VYHLÁSENIA ROZSUDKU ZRUŠENÝ
Spisová značka: 2 Cdo 13/2022
Účastníci: Davyd Matrosov, prechodný pobyt Bratislava
c/a
EUROPERSONAL & FABRIKA, s. r. o., Bratislava
Čas: 10:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody
Spisová značka: 2 Cdo 104/2021
Účastníci: TELEKO & TELECOOPER spol. s r. o., Bratislava
c/a
SR, zast. Ministerstvom financií SR, Bratislava
Čas: 08:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie dedičského práva
Spisová značka: 7Cdo/248/2021
Účastníci: Marián Greguš a spol.
c/a
Vasil Šulič a spol.
Čas: 08:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o primerané finančné zadosťučinenie vo výške 3.000,- €
Spisová značka: 7Cdo/237/2021
Účastníci: Vladislav Fedák
c/a
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Čas: 10:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníctva
Spisová značka: 2 Cdo 118/2021
Účastníci: Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Bratislava
c/a
Terézia Martišková, Nitra
Čas: 10:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
TERMÍN VYHLÁSENIA ROZSUDKU ZRUŠENÝ
Spisová značka: 2 Cdo 259/2020
Účastníci: ppor. Bc. Radoslav Morvay, Branč
c/a
1/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava a spol.
Čas: 10:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 9.600,48 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 2 Cdo 166/2021
Účastníci: Slovak Restaurant, s. r. o., Bratislava
c/a
Jozef Libo, Bratislava
Čas: 10:50
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o ochranu osobnosti a zaplatenie nemajetkovej ujmy
Spisová značka: 2 Cdo 157/2021
Účastníci: JUDr. Dagmar Vavreková, Banská Bystrica
c/a
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
Skočiť na navigáciu