Skočiť na obsah

Pojednávania správneho kolégia

 

17.08.2021 - Utorok

Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné pojednávanie
Spisová značka: 4 To 1/2020
Účastníci: Juraj Polák a spol., pre § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák. a iné
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 2 To 5/2021
Účastníci: Mgr. Rastislav Roško
pre § 333 ods. 2 Trestného zákona
Čas: 11:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 2 To 1/2020
Účastníci: František Hadaš, Ivan Medzay
§ 329 ods. 1 Trestného zákona a iné
Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4 Cdo 130/2021
Účastníci: Ing. Ľubomír Girašek
c/a
Ing. Marián Kurej a spol.,
za ktorých koná Bytové družstvo Prešov
Čas: 10:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4 Cdo 23/2020
Účastníci: 1/ Jozef Barus
2/ Helena Barusová
c/a
1/ CARACAL INVEST a.s.
2/ Invia.sk, s.r.o.
Čas: 11:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Obo/12/2020
Účastníci: SKP, k.s., Zvolen - správca konkurznej podstaty úpadcu VK PLUS, spol. s r.o. "v konkurze", Lučenec
c/a
JUDr. Ivan Bablena, Veľký Krtíš
o
náhradu škody vo výške 23.235,74 Eur
Čas: 11:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Obo/10/2020
Účastníci: AKUS, a.s., Bratislava a spol.
c/a
AGILE, s.r.o., Malý Cetín

o určenie neúčinnosti právnych úkonov
Čas: 11:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 4Obo/4/2020
Účastníci: AKUS, a.s., Bratislava a spol.
c/a
AGROPEST, spol. s.r.o., Veľký Cetín

o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Čas: 09:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 3Tdo/47/2020
Účastníci: Dominika Turanová
§ 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 písm. c) Trestného zákona
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1Tdo/9/2020
Účastníci: Adrián Pernecký, pre § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zákona a iné

 

Skočiť na navigáciu