Skočiť na obsah

Najvyšší súd aktívne podporí aktivity Holandského kráľovstva v oblasti vzdelávania a justície na Slovensku

holandske velvyslanectvo_23.07 foto Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 23.07.2020 - Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta dnes prijal delegáciu holandského veľvyslanectva, vedenú Martjnom Lambartsom – zástupcom veľvyslanca Holandského kráľovstva. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na predchádzajúcu schôdzku predsedu a J. E. Hendrika – Cornelisa van der Kwasta,  veľvyslanca Holandského kráľovstva zo 16. júla. Účastníci sa sústredili najmä na konkretizovanie plánovanej spolupráce  v oblasti podpory vzdelávania, a to jednak každoročných významných podujatí, tzv. Cleveringa lectures, tak aj okrúhlych stolov organizovaných v spolupráci s občianskym združením VIA IURIS. Veľkú pozornosť venovali aj  novému konceptu hybridnej konferencie pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

Predseda Najvyššieho súdu  ocenil aktivity Holandského kráľovstva v oblasti vzdelávania, justície a podpory boja za spravodlivosť. Zároveň prejavil záujem o aktívnu spoluprácu súdu na rozvoji týchto aktivít.

Zástupca veľvyslanca Martijn Lambarts predstavil aktuálne spoločné stanovisko diplomatickej komunity na Slovensku k LGBTI+ právam. Dokument, pod ktorý sa podpísal historicky najvyšší počet signatárov, a to takmer 40 zastupiteľských úradov, ako aj primátor hlavného mesta a predstava BSK.

Zástupca veľvyslanca vyjadril presvedčenie, že sa predseda Najvyššieho súdu bude môcť aktívne, ako popredný rečník, zúčastniť na podujatí organizovanom v rámci Cleveringa lectures na jednej z právnických fakúlt v Bratislave v druhej polovici novembra 2020 . Ako prednášajúci na akciu organizovanú v Košiciach boli zo strany NS SR navrhnutí niektorí bývalí, ako aj súčasní akademici pôsobiaci na Ústavnom súde SR. Predbežnými témami navrhnutými veľvyslanectvom, ktoré budú ešte v priebehu leta upresnené, sú právny štát, ako aj dopad koronakrízy na rôzne oblasti: pracovné právo, ľudské práva a špeciálne LGBTI + práva. Organizátori sú otvorení návrhu ďalších odborných tém Najvyšším súdom.

Aj Okrúhly stôl na vysokej úrovni v spolupráci s VIA IURIS, naplánovaný na jeseň tohto roka, má ako hlavné zameranie právny štát, konkrétne aspekty problematiky ochrany právneho štátu. Martin Lambarts rovnako prejavil veľký záujem o aktívnu účasť Jána Šikutu na tomto podujatí a o zdieľanie jeho medzinárodných skúseností v rámci panelu expertov.

Zástupcovia veľvyslanectva predsedu Najvyššieho súdu  informovali o plánovanom koncepte odborného podujatia pod záštitou a patronátom Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva, ktorého špecifikom bude jeho hybridný charakter. Časť podujatia sa totiž uskutoční v doobedňajších hodinách v klasickom panelovom formáte, a následne by bol poobedňajší blok sprostredkovaný online formou, a to za účasti odborníkov z regiónu strednej a východnej Európy. Zdôraznili, že pri stanovení tém hybridnej konferencie budú návrhy Najvyššieho súdu organizátormi veľmi vítané. Ján Šikuta poveril koordináciou a organizačným zastrešením za inštitúciu Oddelenie medzinárodných vzťahov a protokolu Kancelárie Najvyššieho súdu.

Na stretnutí sa zúčastnili aj kultúrna tajomníčka holandského veľvyslanectva Gabriela Šaturová, politický tajomník Ondrej Križko a za Najvyšší súd Norbert Ostró, poverený vedením Ooddelenia medzinárodných vzťahov a protokolu Kancelárie NS.

 

 

Skočiť na navigáciu