Skočiť na obsah

Kancelária Najvyššieho súdu hľadá Experta na metodiku v rámci realizácie projektu „Zefektívnený Najvyšší súd fáza-1“

WEB_novinka Zobraziť fotogalériu
Kancelária Najvyššieho súdu hľadá
Experta na metodiku
v rámci realizácie projektu „Zefektívnený Najvyšší súd fáza-1“


Opis pracovnej pozície: pripravuje odborné stanoviská, usmerňuje metodické riadenie, podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov, je zodpovedný za prípravu metodických materiálov Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, samostatne vykonáva metodickú činnosť, pripravuje návrhy pracovných postupov, spracováva odborné podkladové materiály a koncepcie

Kvalifikačné predpoklady: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s praxou v požadovanom odbore viac ako 8 rokov po získaní príslušnej kvalifikácie
Typ úväzku: dohoda o pracovnej činnosti
Trvanie: ASAP – 08/2021
Maximálna hodinová mzda: 25€/hod./BTTO

Štruktúrovaný životopis posielajte do 15. augusta 2020 na adresu: denisa.tallova@nsud.sk

Podrobné informácie o projekte : www.nsud.sk/projekty/
Skočiť na navigáciu