Skočiť na obsah

Kancelária Najvyššieho súdu hľadá Experta na analytiku v rámci realizácie projektu „Zefektívnený Najvyšší súd fáza-1“

WEB_novinka Zobraziť fotogalériu
Kancelária Najvyššieho súdu hľadá
Experta na analytiku
v rámci realizácie projektu ,,Zefektívnený Najvyšší súd fáza-1


Opis pracovnej pozície: pripravuje odborné stanoviská, usmerňuje v oblasti analytického riadenia, podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov, jeho úloha je poradná, zjednocovacia, vedúca a kontrolná, čo sa týka samotnej analytickej činnosti pracovníkov ODAK, po právnickej a odbornej stránke je garantom kvality prípravy analýz, rešerší a zberu dát/zdrojov, spolupracuje a je zodpovedný za špecifické, či problematické prípady a požiadavky sudcov na ODAK ( Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky )

Kvalifikačné predpoklady: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo s praxou viac ako 8 rokov po získaní príslušnej kvalifikácie
Typ úväzku: dohoda o pracovnej činnosti
Trvanie: ASAP – 08/2021
Maximálna hodinová mzda: 25€/hod./BTTO

Štruktúrovaný životopis posielajte do 15. septembra 2020 na adresu: denisa.tallova@nsud.sk
Podrobné informácie o projekte: https://www.nsud.sk/projekty/
 
Skočiť na navigáciu